Veelgestelde vragen

Welke projecten ondersteunt NSGK?
NSGK ondersteunt jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een handicap. Op de pagina Projecten vindt u voorbeelden van actuele NSGK-projecten. In ons laatste Jaarverslag treft u een volledig overzicht aan van alle projecten die NSGK in dat jaar ondersteunde.

Ontvangt NSGK overheidssubsidie?
Nee, NSGK krijgt geen subsidie van de overheid. Wij zouden ons werk dan ook niet kunnen doen zonder de bijdrages van vele donateurs, vrijwilligers en organisaties die ons een warm hart toedragen.

Hoe kan ik het werk van NSGK steunen?
Er zijn verschillende manieren waarop u ons werk voor kinderen met een handicap kunt steunen, bijvoorbeeld door donateur te worden of door te helpen met onze jaarlijkse collecte. Meer hierover leest u onder Kan ik helpen.

Is mijn gift aan NSGK aftrekbaar voor de belasting?

Uw gift aan NSGK is volledig aftrekbaar als u deze laat vastleggen als notariële schenking. Dit is een jaarlijkse schenking gedurende 5 jaar of meer, met een minimum van € 125 per jaar. NSGK regelt voor u de notariële akte. Klik hier voor meer informatie. 

Ik ben donateur. Hoe kan ik mijn adresgegevens wijzigen?
U kunt dit doen via de adreswijziging op deze site. U kunt ons ook bellen via 020 - 679 12 00. of schrijven naar NSGK, van Miereveldstraat 9, 1071 DW Amsterdam.

Wat is het CBF-keur?
Dit keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving geeft aan dat NSGK op een verantwoorde manier haar fondsen werft en besteedt. Uitgebreide informatie over het CBF-keurmerk vindt u op www.cbf.nl.

Is NSGK een ANBI? Wat betekent dat?
NSGK is een ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat NSGK geen belastingen (successierecht of schenkingsrecht) hoeft te betalen over erfenissen of schenkingen die ze ontvangt. Het betekent ook dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op www.anbi.nl.

Er zijn meer fondsen die zich op het gehandicapte kind richten. Werkt NSGK daarmee samen?
NSGK werkt inderdaad samen met andere fondsen die zich richten op kinderen of jongeren met een handicap. Een concreet initiatief is Aanvraag.nl, waar vijf goede doelen gezamenlijk projecten beoordelen en ondersteunen die de kwaliteit van leven van mensen met een beperking verbeteren.

Hoe kan ik een bijdrage aanvragen voor een project voor kinderen met een handicap? U vindt alle informatie hierover op onze pagina Doe een aanvraag.
 

naar boven

Visual


Volg ons op:
  • CBF
  • ANBI
  • Vrienden Loterij
Sitemap sluiten
-