Procedure

Toekenning en Verantwoording


Als NSGK uw project een bijdrage toekent, ontvangt u een toekenningsvoorwaardenformulier plus informatie over verplichte communicatieactiviteiten. Deze documenten moeten door een statutair bevoegd persoon worden ondertekend en geretourneerd aan NSGK. Afhankelijk van de voorwaarden kan daarna een voorschot worden verstrekt.

Verantwoording van het project
Na afloop van uw project dient u een inhoudelijke en financiële verantwoording aan NSGK toe te sturen.U kunt het verantwoordingsformulier hier downloaden. U kunt ook een papieren versie van het formulier aanvragen via aanvraag@nsgk.nl of (020) 679 12 00.

Publiciteit
Wanneer u een bijdrage van NSGK ontvangt, bent u verplicht publiciteit te geven aan de bijdrage van NSGK. Doel is dat zo veel mogelijk mensen weten dat het project (mede) tot stand is gekomen door de bijdrage van NSGK. Dat is van groot belang voor ons en ook voor u, want NSGK kan deze bijdrage alleen geven dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers. Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt een lijst met publiciteitseisen en tips om deze uit te voeren. Via de link www.nsgk.nl/publiciteit kunt u een reeks materialen downloaden.

naar boven

Visual


Volg ons op:
  • CBF
  • ANBI
  • Vrienden Loterij
Sitemap sluiten
-