Helpt uw serviceclub kinderen met een handicap?

 

Logo SINOverweegt uw serviceclub iets te doen voor kinderen en jongeren met een handicap? Misschien kan NSGK u daarbij helpen. Als partner van het platform ‘Serviceclubs in Nederland’ (SIN) helpt NSGK met geld en goede raad om projecten voor deze kinderen en jongeren te realiseren. 

Wat kan NSGK voor u betekenen?
Als u geld inzamelt voor een project voor kinderen of jongeren met een handicap, kan NSGK dit bedrag verdubbelen (de maximale NSGK-bijdrage is € 15.000).
Als u zelf geen project wilt opzetten, kunt u een NSGK-project adopteren. U maakt dan optimaal gebruik van de expertise van NSGK.

Voorbeelden
Lionsclub Zeewolde zamelde 3000 euro en adopteerde het NSGK-project zorgboerderij Kleurrijk in Joure. NSGK verdubbelde het bedrag, zodat Kleurrijk een aangepaste speeltuin kan aanleggen waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. 
Kiwanisclub Tilburg zamelde 10.000 euro in, waar NSGK nog eens 10.000 euro aan toevoegt. Het bedrag komt ten goede aan Stichting Buitengewoon Leren en Werken, om jonge mensen met een handicap betere kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Hoe werkt het?
Wilt u samen met NSGK iets doen voor kinderen en jongeren met een handicap?
 • Informeert u NSGK zo snel mogelijk, minimaal een maand vóór de inzameling, over uw plannen via het aanvraagformulier.
 • U kunt zelf een project selecteren waaraan het geld gedoneerd wordt, of een NSGK-project adopteren.
 • U maakt het ingezamelde bedrag over naar rekeningnummer NL76 RABO 0334 4334 44 van NSGK in Amsterdam. NSGK vult het bedrag aan en maakt het over naar het geselecteerde project.
 • Als u dat wenst, vraagt NSGK het project om u op de hoogte te houden van de vorderingen.
Wat zijn de voorwaarden?
NSGK vindt het belangrijk dat het geld goed besteed wordt en stelt daarom een paar voorwaarden aan haar steun:
 • Het geld komt ten goede aan kinderen of jongeren met een handicap tot 30 jaar in Nederland.
 • De projectorganisatie heeft zelf onvoldoende financiële middelen om het project uit te voeren.
 • Het project voldoet aantoonbaar aan een behoefte van kinderen of jongeren met een handicap of hun ouders of verzorgers.
 • De bijdrage van NSGK is maximaal €  15.000 per project per jaar.
 • Indien NSGK daarom vraagt, legt de projectorganisatie achteraf verantwoording af over de besteding van het geld.
 • In alle communicatie voor, tijdens en na het project (bijvoorbeeld persbericht, artikel in het clubmagazine, website, uitnodigingen) moet vermeld worden dat het project mogelijk gemaakt is door uw serviceclub in samenwerking met NSGK.
Wilt u samen met NSGK iets doen voor het gehandicapte kind? Download dan hier het aanvraagformulier Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NSGK, 020-6791200 of info@nsgk.nl

naar boven

Visual


Volg ons op:
 • CBF
 • ANBI
 • Vrienden Loterij
Sitemap sluiten
-