Fiscaal voordelig schenken

Periodieke Schenking
Met een periodieke gift helpt u kinderen met een handicap voor langere tijd en maakt u optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden. Een periodieke gift is een schenking van een vast bedrag per jaar gedurende minimaal vijf jaren. De schenking is volledig aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting. Een periodieke gift aan NSGK
doet u eenvoudig met dit formulier.
 Lees meer over periodiek schenken

Fonds op naam
Door een naamfonds op te richten binnen NSGK, bepaalt u zelf het doel waaraan uw geld besteed wordt. Op deze manier verbindt u voor een aantal jaren uw familienaam, naam van een dierbare of uw bedrijfsnaam aan NSGK. Lees meer over het oprichten van een naamfonds.

 

Periodieke schenking

Doneert u regelmatig aan NSGK? Dan kunt u mogelijk een deel van uw gift terugkrijgen van de belasting. Dat kan eenvoudig door uw gift vast te leggen als periodieke schenking.

Bij een periodieke schenking (ook wel 'lijfrenteschenking' genoemd) geeft u jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. Dit wordt via een volmacht vastgelegd. Voor u is dit fiscaal zeer aantrekkelijk, want het bedrag is volledig - zonder minimum of maximum - aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw situatie kunt u dus tot de helft van het bedrag terugkrijgen van de fiscus.

Om het voordeel voor u en NSGK inzichtelijk te maken een rekenvoorbeeld:
 
42%-schijf  Schenking zonder acte Periodieke Schenking
Jaarlijkse schenking € 200,-  € 200,- 
Teruggave via belastingaftrek.  € 0,-  € 84,-
Uw nettoschenking  € 200,-  € 116,-

 
52%-schijf Schenking zonder akte Periodieke Schenking
Jaarlijkse schenking € 200,- € 200,-
Teruggave via belastingaftrek. € 0,- € 104,-
Uw nettoschenking € 200,- € 96,-

 

Hoe kan ik periodiek schenken?


Download en print ons volmachtformulier.

Vul uw gegevens in en stuur deze, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, op naar: NSGK, Antwoordnummer 47255, 1070 VC Amsterdam.

Zodra het formulier bij ons binnen is nemen wij contact met u op.


 

Naamfonds

Dit is een fonds waarvan u zelf de doelstelling bepaalt, en waarvoor u zelf een naam kiest. Als oprichter van het naamfonds bepaalt u waaraan de steun van het fonds ten goede komt. Dat kunnen allerlei doelstellingen zijn, zoals ondersteuning van muziekprojecten, aanschaf van aangepast sportmateriaal, of een bijdrage voor aangepaste vakanties. De keus is aan u, zolang de besteding maar past binnen de doelstelling van de NSGK. De NSGK doet verder al het werk, zoals het beheer van het geld, de beoordeling van projectaanvragen en de administratieve afhandeling ervan. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden. U kunt natuurlijk ook samen met anderen een fonds oprichten, een familiefonds bijvoorbeeld. Zo kunt u met een relatief kleine investering uw naam verbinden aan een groot doel.

Het oprichten van een naamfonds
Zowel particulieren als bedrijven en instellingen kunnen een naamfonds oprichten. U kiest zelf de naam van het fonds. Ook het vermogen van het fonds kiest u zelf. Een naamfonds kan worden opgericht met een bedrag vanaf € 50.000. Het oprichten van een naamfonds kan zowel bij leven als na overlijden. In dit laatste geval bepaalt u in uw testament dat (een deel van) uw vermogen een naamfonds wordt. Uw naam wordt dan, als u dat wilt, na uw overlijden verbonden aan het goede doel dat u hebt gekozen. Als u bij leven een naamfonds opricht, doneert u het vermogen voor het fonds via een notariële akte (ook wel notariële schenking of lijfrente genoemd). Betaling via een notariële akte wordt verspreid over een periode van vijf jaar: ieder jaar betaalt u een vijfde van het bedrag. De akte kunt u zelf via uw eigen notaris laten vastleggen, maar u kunt ook de NSGK uw schenkingsakte laten opstellen; een bezoek aan de notaris is dan niet nodig.

Fiscale voordelen van een naamfonds
Wanneer u bij leven een naamfonds opricht, geniet u een belangrijk fiscaal voordeel. U kunt het bedrag namelijk volledig - zonder minimum of maximum - aftrekken van uw belastbaar inkomen. De fiscus betaalt zo dus een derde tot de helft van het vermogen van uw naamfonds. De NSGK hoeft over uw schenking geen schenkingsrecht of successierecht te betalen; het volledige bedrag kan dus ten goede komen aan het doel van uw keuze.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NSGK. 

naar boven

Visual


Volg ons op:
  • CBF
  • ANBI
  • Vrienden Loterij
Sitemap sluiten
-