Visie en missie NSGK

Visie
NSGK vindt dat kinderen met een handicap in de eerste plaats kinderen zijn. Zij willen graag net zo spelen, leren, sporten en op vakantie gaan als andere kinderen. En als ze ouder zijn willen ze ook uitgaan, op zichzelf wonen en een baan vinden. Vaak kan dat ook, maar daar zijn wel extra zorg, begeleiding en hulpmiddelen voor nodig. 

Missie
Met financiële steun zorgt NSGK ervoor dat kinderen en jongeren met een handicap daadwerkelijk kunnen meedoen. NSGK wil bijdragen aan de kwaliteit van leven door materiële en immateriële belemmeringen die kinderen en jongeren met een handicap in het dagelijks leven tegenkomen, zoveel mogelijk weg te nemen. Zodat zij een leven kunnen leiden als ieder ander kind in Nederland.

NSGK ondersteunt projecten voor kinderen en jongeren met een handicap tot 30 jaar in Nederland. NSGK richt zich daarbij op kinderen en jongeren met alle vormen van handicaps, lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en meervoudige, evenals op kinderen en jongeren met een chronische ziekte of een ontwikkelingsachterstand.

NSGK realiseert haar missie vanuit een jarenlange ervaring met een passie voor haar werk. Enerzijds door initiatieven van anderen te stimuleren, te subsidiëren, te begeleiden en te ondersteunen en anderzijds door zelf initiatieven te ontplooien. Professionaliteit, betrokkenheid, zorgvuldigheid en transparantie zijn waarden die NSGK daarbij hanteert.
 

naar boven

Visual


Volg ons op:
  • CBF
  • ANBI
  • Vrienden Loterij
Sitemap sluiten
-