Menu overslaan

Het Gehandicapte Kind doet mee met toegift.nl

Veel meer Nederlanders staan open voor het idee om na te laten aan een goed doel. Dankzij een toegift kunt u uw idealen laten voortleven, als u er zelf niet meer bent. Met toegift.nl informeren we u over de mogelijkheden die er zijn om aan een goed doel na te laten. Kiest u voor een toegift aan het Gehandicapte Kind? Onze relatiemanager beantwoordt graag al uw vragen over nalaten. Deze campagne bestaat uit een televisie commercial, online advertenties en inzet van social media.

Collectecampagne

Van 11 t/m 16 november 2019 houden wij onze jaarlijkse landelijke collecteweek. Vorig jaar was het een prachtig evenement waarbij 12.000 vrijwilligers zich hadden ingezet om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Jaarlijks siert een kind met een beperking onze uitingen rondom deze week. Vorig jaar was dat Merijn. Wie tevens ook één van onze kinderambassadeurs is!

Deze campagne bestaat uit posters langs binnenwegen en op de grote treinstations, raamposters, folders en social media.

Collectebeeld kinderambassadeur Merijn

'Als ik de kans krijg'

is het motto van de landelijke campagne van NSGK die van 21 september tot eind november 2017 liep en een gevolg kreeg in 2018. De campagne laat zien dat kinderen met een handicap gewoon mee kunnen doen, als we een beetje meer rekening met hen houden. Kinderen met een handicap worden vaak buitengesloten. Dat komt niet door hun handicap maar door de manier waarop wij de samenleving hebben ingericht. Dat moet veranderen; kinderen en jongeren met een handicap hebben het recht om mee te doen. Dat staat ook zo in het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, dat sinds vorig jaar van kracht is in Nederland. 

Onze campagne omvat daarom een petitie die de overheid oproept om het VN-verdrag snel uit te voeren. De petitie kan worden ondertekend op www.alsikdekanskrijg.nl.

Deze campagne bestaat uit een radiospot, posters, online banners en Facebook advertenties. 

Onze verhalen

Het Gehandicapte Kind steunt jaarlijks honderden intiatieven voor kinderen en jongeren met een beperking. Daarmee maken we het voor tienduizenden van hen mogelijk om gewoon mee te doen. Wie kan er beter dan zij zelf en de mensen om hen heen vertellen wat dit betekent. 

Lees de verhalen van en over mensen die zelf de effecten van ons werk ervaren, een bijzonder verhaal hebben te vertellen of een inspiratiebron zijn voor anderen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij