Menu overslaan
Ik ga OOK weer naar school

Onze campagne #ikgaookweernaarschool is weer gestart! Hoewel we in de vele 'back to school'-reclames nu wel meer scholieren met een handicap zien dan een paar jaar geleden, kan het nog steeds beter. Zij gaan immers ook weer met honderdduizenden naar school. Laten we er samen voor zorgen dat zij zich herkennen in de beelden en het gevoel krijgen er ook echt bij te horen.

Met de campagne hopen we bedrijven bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ze te bewegen in hun campagnes meer oog te hebben voor kinderen met een handicap. 

Facebookrubriek: Ik ga ook weer naar school

Daarnaast kun jij je aanmelden voor onze Knapperd van Dag die weer naar school gaat! In augustus en september zetten we scholieren in het zonnetje. Vertel ons over je eerste schooldagen, nieuwe klasgenoten, schoolspullen en deel je leukste foto met ons! Jezelf of iemand anders aanmelden? Klik hier.

Back to School

Maakt jouw bedrijf een 'back to school' campagne? Als je daar ook een kind met een handicap in opneemt, wordt iedereen daar beter van. 

Naar schatting heeft 10% van de Nederlanders een handicap. Als zij zich aangesproken voelen door jouw reclame, helpt dat om het hart te winnen van een omvangrijke groep potentiële klanten. Kinderen met een handicap herkennen zich nu nauwelijks in de modellen die ze zien in de media, en krijgen daardoor steeds bevestigd dat ze anders zijn. Jouw bedrijf kan bijragen aan hun gevoel erbij te horen.

Bram met masker

Maatschappelijke ontwikkeling

Maar ook in Nederland zien we een trend. Met de Wet Passend Onderwijs zullen steeds meer kinderen met een handicap naar reguliere scholen gaan. Het VN-Verdrag voor mensen met een handicap zal die ontwikkeling versnellen. Kinderen met en zonder handicap zullen steeds vaker samen naar school gaan. Als we dat ook in de reclames kunnen laten zien, wordt iedereen daar beter van.

Kunnen wij helpen?

Op zoek naar kinderen met een handicap voor jouw reclame, ouders van kinderen met een handicap zijn goed vertegenwoordigd onder onze ruim 52.000 Facebook-volgers. Ook kunnen we helpen met het vinden van modellen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij