Menu overslaan
30 januari 2018

'Aanvraagloket' weer open

Vanaf 1 februari 2018 kunnen projectpartners weer met nieuwe aanvragen terecht bij NSGK. Door een samenloop van omstandigheden konden we afgelopen maanden geen nieuwe projecten in behandeling nemen. Vanaf 1 februari is ons 'loket' weer open open voor mooie projecten die kinderen en jongeren met een handicap helpen om gewoon te kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken, samen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten..

Jaarlijks ondersteunen we meer dan 200 projecten van organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap. Bijvoorbeeld speeltuinverenigingen, wooninitiatieven, sportclubs of belangenorganisaties. Zij leggen hun plannen aan ons voor in de vorm van een aanvraag voor steun. Wij onderwerpen het plan, de begroting en de organisatie aan een kritische beoordeling. Als ze voldoen aan onze criteria en kwaliteitseisen, ondersteunen we het project met een financiële bijdrage. 

U kunt uw aanvraag aan ons voorleggen via het online aanvraagformulier. Degenen die eerder een aanvraag hebben ingediend, zullen merken dat het formulier uitgebreider is geworden. De reden daarvoor is dat het voor de aanvrager nog duidelijker is aan welke eisen het project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Tegelijkertijd zorgt volledige informatie er ook voor dat NSGK de aanvraag sneller kan afhandelen. 

De afhandeling kan tot ongeveer drie maanden in beslag nemen. Dien uw aanvraag daarom minimaal drie maanden voor aanvang van uw project in. Alleen tijdige en volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij