Menu overslaan

'Famous friend' Wim Kok overleden

Op zaterdag 20 oktober is Wim Kok overleden. Sinds 2010 was hij als 'famous friend' verbonden aan NSGK en steunde hij ons werk: "Kinderen en jongeren met een handicap hebben een extra steuntje in de rug nodig om een plaats in onze samenleving te verwerven." Wij zijn hem dankbaar voor zijn betrokkenheid en wensen zijn naasten veel sterkte met dit verlies.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij