Menu overslaan

Bijdrage voor Aerobics & Dansstudio The Workout

Dansschool ‘The Workout’ in Heemskerk gaat een aantal leuke sporturen opstarten voor kinderen met een beperking. Net als hun niet-gehandicapte leeftijdgenootjes willen zij ook graag leuke en coole sporten beoefenen zoals Zumba, HipHop, Kick & Fun of Breakdance. NSGK draagt € 2500 bij om dit mogelijk te maken.

Initiatiefneemster Esther Stegink is blij met onze steun: ‘Zo kunnen we alle kinderen laten genieten van een gezonde, gezellige en leuke vrijetijdsbesteding in de sport. Vaak vallen kinderen met een beperking net buiten de boot bij reguliere sporturen. Of hebben ze sociaal gezien niet het vermogen mee te komen in een grote groep. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de kinderen geen plezier beleven aan de sport of geen aanleg hebben voor dans.  Uit de workshops die wij afgelopen periode hebben gegeven blijkt het tegendeel! Daarom maken we ons als team hard om binnen de muren van onze huidige locatie in Heemskerk ook voor deze groep wekelijks leuke lessen aan te bieden. We kijken hierbij naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Wij vinden dat iedereen het verdient om lekker te kunnen sporten! Dankzij de bijdrage van NSGK kunnen we aangepaste materialen aanschaffen en workshops op locatie geven.’

Esther Stegink van The Workout ontving op 18 mei de symbolische cheque uit handen van Leonie Weering, regiocoördinator collecte van NSGK. Ook wethouder Schoorl (portefeuille Sport) was het feestelijk moment aanwezig.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij