Menu overslaan
15 mei 2015 burendag

Burendag? NSGK helpt een handje

Op 26 september is het weer Burendag, ook voor woongroepen voor jongeren met een handicap een mooie gelegenheid om de banden met de buren weer eens aan te halen. NSGK helpt graag een handje!

Veel jongeren met een handicap wonen in een kleinschalige woongroep in de wijk, maar hebben weinig contact met hun buurtgenoten. De Burendag is een mooie gelegenheid om daar verandering in te brengen. De Burendag is het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Willen jij en de bewoners van je woongroep die dag iets leuks organiseren voor je buren? Dan kan NSGK je helpen met een financiële bijdrage.

NSGK stelt een bedrag van maximaal 1.000 euro ter beschikking voor wooninitiatieven van jongeren tot 30 jaar, die een feestje organiseren om de buurt en de bewoners kennis met elkaar te laten maken of om contacten te versterken. Het gaat bijvoorbeeld om een open huis of andere feestelijke activiteit, georganiseerd door de bewoners van het wooninitiatief en voor de buurtbewoners.

Wil je een bijdrage aanvragen? Dan ontvangen we graag je plan en de bijbehorende begroting. In het plan moet in elk geval staan wat je gaat doen, hoeveel bezoekers je verwacht en hoe de bewoners/jongeren van de woongroep betrokken zijn bij de planvorming en de organisatie van de dag. De begroting moet realistisch en onderbouwd zijn. Ook lezen we graag wat de eigen bijdrage van de woongroep zal zijn.

Je kunt de aanvraag doen via ons online aanvraagformulier. De aanvraag met bijbehorende informatie dient minimaal 3 maanden van tevoren bij NSGK binnen te zijn.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij