Menu overslaan
4 april 2017

College Mensenrechten: Kubo krijgt ongelijk, overheid is aan zet

Een Utrechtse school die een jongen met downsyndroom verwijderde, handelde niet in strijd met de wet. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De zaak was aangespannen door de ouders van de jongen, Kubo, die werd weggestuurd van zijn reguliere basisschool. Via het project In1school was NSGK betrokken bij deze zaak.

Kubo's ouders hadden het College gevraagd om de verwijdering te toetsen aan het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Dit verdrag, dat Nederland vorig jaar ratificeerde, stelt inclusief onderwijs als norm. Toch heeft het College het verdrag nog niet meegewogen in zijn oordeel. Enerzijds omdat het verdrag nog niet was geratificeerd toen Kubo op school zat, anderzijds omdat de toepassing van het verdrag in eerste instantie een taak is van de overheid.

In het VN-verdrag is inclusief onderwijs vastgelegd als mensenrecht. Kinderen met een handicap hebben dus recht op onderwijs op een reguliere school, met de nodige zorg en ondersteuning. Dat vindt ook het College, getuige zijn publicatie ‘VN-verdrag handicap – Van verdrag naar inclusie’, waarin het de overheid oproept om passend onderwijs om te vormen naar inclusief onderwijs. Wij steunen deze oproep van harte. En via In1school zullen we ons blijven inzetten voor het recht op inclusief onderwijs.

Meer informatie over de zaak-Kubo en het recht op inclusief onderwijs is te lezen op de website van In1school.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij