Menu overslaan
13 juli 2017

De Reinbôge maakt speelplein toegankelijk voor alle kinderen

De Reinbôgeschool in Burgum krijgt een nieuw schoolplein! NSGK maakt met een bijdrage aanpassingen mogelijk waardoor er binnenkort kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. Het plein wordt toegankelijk voor iedereen zodat alle kinderen uit de buurt volop van het nieuwe schoolplein kunnen genieten.

Op woensdag 12 juli overhandigde regiocoördinator Roelie Rozema namens NSGK een cheque van € 11.500 aan kinderen en leiding. De school vindt het samenspelen van hun schoolkinderen met kinderen met een handicap belangrijk. Samen spelen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij