Menu overslaan
11 augustus 2016 nieuws vacature

Directeur Ingrid Tuinenburg neemt afscheid van NSGK

Na een periode van acht jaar verlaat directeur Ingrid Tuinenburg per 1 september NSGK. Zij heeft een nieuwe baan geaccepteerd als directeur Branche Gezondheidszorg van het Albeda College, een grote ROC in Rotterdam.

Ingrid Tuinenburg: ‘Een heel andere functie dan ik nu bekleed. Maar de combinatie van onderwijs, zorg én Rotterdam maakt dit voor mij een enorm aantrekkelijke nieuwe uitdaging. Al sinds mijn studie heb ik een voorliefde voor onderwijs en ken ook de stad Rotterdam sindsdien heel goed. Vanzelfsprekend blijf ik NSGK een warm hart toedragen. Ik heb me acht jaar met heel veel plezier en toewijding ingezet voor NSGK en datgene waar NSGK voor staat.’

Ingrid was sinds 2008 directeur bij NSGK. Vanuit die rol was zij verantwoordelijk voor het opnieuw positioneren van NSGK en het vormgeven van een nieuwe organisatiestructuur. Het ontwikkelen en uitrollen van het financieel beleid was daarbij randvoorwaardelijk. Daarvoor werkte zij vanaf september 2001 bij Cordaid in Den Haag waar zij hoofd Mensen in Nood was en later sectormanager Marketing & Communicatie werd.

Fred Paling, voorzitter Raad van Toezicht: ‘Ingrid heeft de afgelopen jaren met hart en ziel de rol van boegbeeld van NSGK vervuld. We zien terug op een plezierige en vruchtbare samenwerking. Ondanks dat we haar met lede ogen zien vertrekken, wensen we haar veel succes in haar nieuwe rol.’

De ervaren interim-bestuurder Atze Sytsma neemt haar taken over totdat er een geschikte opvolger is gevonden. Sytsma kent de organisatie en het werkveld goed, hij was eerder interim-bestuurder van NSGK vlak vóór het aantreden van Tuinenburg. Al sinds 1985 ondersteunt hij uiteenlopende organisaties als interim-bestuurder.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij