Menu overslaan

Download het zwartboek Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Belabberde zorg, te weinig personeel, intimidatie, mishandeling, fraude: zaterdagavond besteedde het Vara-programma Kassa aandacht aan het zwartboek van de Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten Zorg.

De stichting is een initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Een paar jaar geleden begonnen zij, met steun van NSGK, aan een inventarisatie van misstanden. Er kwamen honderden reacties van mensen met een verstandelijke handicap, hun familieleden en verzorgers. Daarvan zijn er 191 zo goed mogelijk onderzocht op juistheid en volledigheid. Daarmee stelden de stichting een zwartboek samen.

Download hieronder het zwartboek.

De uitzending van Kassa is hier online terug te zien

Bijlage openen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij