Menu overslaan
23 september 2015

Een handtekening waar we trots op zijn

Poserend achter een tafel een handtekening zetten - dat doen we niet zo vaak. Maar op deze handtekening zijn we heel trots. Met Stichting Boschuysen tekenden we voor een verlenging van onze bijzondere samenwerking. Een teken van vertrouwen in onze kennis en ervaring.

Stichting Boschuysen geeft financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren in een achterstandssituatie. Maar het fonds heeft zelf weinig expertise op het gebied van kinderen en jongeren met een handicap. Daarvoor doen ze een beroep op NSGK. Namens Boschuysen mogen wij het beschikbare budget besteden aan projecten voor deze kinderen en jongeren. Een echte win-win-win situatie: voor Stichting Boschuysen, voor NSGK en bovenal voor kinderen en jongeren met een handicap.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij