Menu overslaan
29 februari 2016

Eindstand NSGK-collecte 2015

Van 16 tot en met 21 november 2015 collecteerden vrijwilligers door heel Nederland voor NSGK. Ruim 12.000 collectanten gingen langs de deuren en haalden samen een bedrag op van maar liefst € 743.914.

NSGK bedankt alle collectanten en alle gulle gevers hartelijk voor hun geweldige bijdragen! Met uw inzet en uw geld ondersteunt u honderden projecten op het gebied van spelen, leren, wonen, werken en voorlichten, waardoor kinderen en jongeren met een handicap kunnen meedoen in onze samenleving; samen met hun leeftijdsgenoten zonder handicap.

Is er geen collectant aan de deur geweest, maar wilt u toch nog een bijdrage doen? Dat kan door een SMS te sturen met de letters NSGK naar nummer 4333 (daarmee doet u een eenmalige gift van 2,50 euro), of met een online donatie via nsgk.nl/doneer.

Wilt u dit jaar ook collecteren? Neemt u dan contact op met één van onze regio-coördinatoren.

Bedankt alvast!

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij