Menu overslaan
1 september 2014 FamousFriends project redouan

Feestelijke presentatie nieuw boek

Op 21 september neemt onze famous friend Redouan Ait Chitt het eerste exemplaar in ontvangst van het boek 'Iedereen is anders geboren'. Dat boek is extra bijzonder omdat je een speciaal verhaaltje-op-maat kunt bestellen voor je eigen kind. Van elk maatwerk-boekje doneert de schrijfster twee euro aan NSGK.

In 'Iedereen is anders geboren' worden 26 gewone kinderen uit een klas voorgesteld die allemaal anders zijn en iets speciaals hebben. De nadruk ligt hierbij niet op wat het kind anders maakt maar vooral op alles wat het kind leuk en lekker vindt of goed kan. De bedoeling van schrijfster Nathalie de Jong is dat kinderen zich erin herkennen, dat ze zien dat er met iedereen wel iets is en dat ze leren om anderen te accepteren.

Verschillende onderwerpen komen op een luchtige wijze aan de orde, zoals dyslexie, stotteren, astma, allergie, ADHD, autisme, schisis, hoogbegaafdheid en lichamelijke aandoeningen. Het boekje is vooral bedoeld voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

Het is ook mogelijk om een boekje te bestellen met een speciaal verhaaltje voor je eigen kind. Als het kind iets heeft dat nu niet in het boekje voorkomt, kan een verhaaltje met bijbehorende tekening gemaakt worden over een kind dat hetzelfde heeft als het kind waar het boekje voor bestemd is. Zo herkent ook dit kind (en zijn of haar omgeving) zich in het boekje. Kijk voor meer informatie op www.iedereenisandersgeboren.nl onder het kopje Maatwerk. Van ieder verkocht maatwerk-boekje gaat twee euro naar NSGK.

Redouan neemt het eerste exemplaar van het kinderboek in ontvangst. Wil je erbij zijn? Kom dan zondag 21 september om 12.00 uur in Boekhandel van Piere, Emmasingel 44 in Eindhoven.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij