Menu overslaan

Geen onderwijs voor kinderen met een handicap is geen optie

Vanmiddag trokken drie van onze kinderambassadeurs -Merijn (14), Marie Claire (11) en Robin (11)- met een grote sloophamer naar de Tweede Kamer, om deze aan te bieden aan de ministers De Jonge en Slob. Hun boodschap: sloop de muur tussen zorg en onderwijs, zodat alle kinderen met een handicap naar school kunnen. Ze deden dat voor het overleg van de ministers met de Kamercommissies van OCW en VWS over het thema onderwijs en zorg.

Als kinderambassadeur van NSGK komen ze op voor alle kinderen met een handicap in Nederland. In dit geval gaat het hen om de tienduizend kinderen die niet naar school gaan. Dat komt veelal door de gebrekkige samenwerking tussen zorg en onderwijs. Met de sloophamer willen ze dit onder de aandacht brengen, onder het motto ‘Geen onderwijs is geen optie’. Goed gedaan jongens!

De actie is een gezamenlijk initiatief van NSGK en zorgorganisatie Estinea.

(Foto: Freek van den Bergh)

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij