Menu overslaan
17 juni 2016

Heel Nederland leert praten met z'n handen!

Met de overhandiging van een mooie cheque gaven we deze week het startschot voor het nieuwe lespakket 'Lotte en Max'. Met hulp van poppen, theater, liedjes, filmpjes en andere materialen leren kinderen tot 6 jaar hun eerste woorden in gebarentaal. Het materiaal wordt op een paar scholen al gebruikt. De komende jaren wordt het lespakket op ongeveer 15 scholen en kinderopvangcentra verder ontwikkeld. Daarna is het voor elke school of kinderopvang beschikbaar.

Veel kinderen die doof of slechthorend zijn communiceren met gebarentaal. Ook voor kinderen met een verstandelijke beperking kan gebarentaal een belangrijk hulpmiddel zijn om te leren praten. Maar: de meeste van hun leeftijdgenootjes spreken die taal niet. Daardoor is het voor deze kinderen moeilijk om contact te maken. Als iedereen een beetje gebarentaal kan, kunnen alle kinderen met elkaar praten; dat is het idee van Lotte en Max. Bovendien worden kinderen zich op deze manier bewust dat er leeftijdgenootjes zijn die anders communiceren, wat leidt tot meer begrip voor elkaar. En gebarentaal is ook nog eens een ontzettend leuke taal om te leren, een soort 'geheimtaal'.

Het lespakket draait om de handpoppen Lotte en Max. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen, leren Lotte en Max hen spelenderwijs de eerste gebaren. Allerhande spelletjes, liedjes, filmpjes en boeken helpen daarbij. Natuurlijk krijgen de docenten van tevoren een training in gebarentaal en in het gebruik van handpoppen, en voor de ouders is er een informatieochtend met gebarenworkshop. Vijf weken lang wordt er toegewerkt naar een theatervoorstelling. Elke week leren de kinderen een liedje uit de voorstelling en elke dag een gebaar uit dat liedje. Er zijn allerlei activiteiten bedacht om gedurende de dag steeds de gebaren te oefenen. En met hulp van een gebarenoverzicht en de video’s kunnen de kinderen ook thuis oefenen.

De cheque werd overhandigd op Montessorischool De Pinksterbloem in Amsterdam, waar de kinderen van groep 1 en 2 aan het werk zijn met Lotte en Max. Na de zomer starten de volgende 15 scholen en kinderopvanglocaties. Dat zijn deels reguliere organisaties en deels speciaal voor kinderen met een handicap. Belangstelling om mee te doen met uw school of kinderopvang? Wees er dan snel bij en stuur een mailtje naar gebarenles@lottemax.nl.

Binnenkort krijgt het lespakket een eigen website, www.gebarenles.nl. Nu al meer weten over Lotte en Max? Kijk dan alvast in hun online gebarenwinkel.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij