Menu overslaan
3 december 2019

SamenSpeelAkkoord met en voor alle kinderen symbolisch ondertekend

Wij zetten ons dagelijks in voor ons doel: Geen kind zonder vriendjes. Daar werken we hard aan. Onder andere door ons in te zetten om speelplaatsen in Nederland toegankelijk te maken voor alle kinderen. Om dit doel te bereiken hebben 14 organisaties afgesproken om samen te gaan werken. In het zogenaamde SamenSpeelAkoord hebben we met elkaar ambities opgesteld. Ook heeft iedere organisatie een eigen belofte gedaan. 
De belofte van het Gehandicapte Kind is helder:

Het Gehandicapte Kind realiseert samen met lokale initiatieven, tot eind 2021 minimaal 100 nieuwe samenspeelplekken.

Dit aantal is nodig voor het bereiken van ons einddoel: iedere gemeente heeft eind 2024 minimaal één samenspeelplek.
Het Gehandicapte Kind zal hiervoor samenwerken met Jantje Beton en de andere initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord.


Uit het onlangs verschenen rapport van Iederin blijkt eens te meer dat het van groot belang is dat kinderen met een handicap van jongs af aan meedoen. Dat begint in een speeltuin waar alle kinderen samen komen om te spelen, te ontdekken en contact te hebben met leeftijdsgenootjes. 

 

 

Lees hier het volledige persbericht over het SamenSpeelAkkoord. 

 

SamenSpeelAkkoord met en voor alle kinderen symbolisch ondertekend
Veertien organisaties bundelen krachten: Ieder kind moet kunnen spelen

Den Haag – Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar veertien organisaties zich de komende twee jaar voor in gaan zetten. De initiatiefnemers, onder wie minister Hugo de Jonge van VWS en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, ondertekenden op 3 december in Den Haag het SamenSpeelAkkoord waarin de ambities zijn vastgelegd. In het stadhuis van Den Haag maakten zij samen een enthousiaste groep kinderen een puzzel die het logo van het SamenSpeelAkkoord vormt. In het vandaag ondertekende akkoord werken de 14 organisaties samen aan de ambitie om meer speeltuinen toegankelijk te maken voor alle kinderen en bovendien kennis te bundelen. De initiatiefnemers roepen andere organisaties op om zich aan te sluiten. Voor meer informatie: www.samenspeelakkoord.nl

Op dit moment is slechts 1 op de 10 speelplaatsen in Nederland toegankelijk voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met een beperking. Dit blijkt uit een inventarisatie van stichting het Gehandicapte Kind. “Wij zien dat 90% van de speelplaatsen in Nederland niet volledig toegankelijk is voor kinderen met een handicap. Denk hierbij aan veel zand, hekken waar je met een rolstoel niet langs kunt maar ook het ontbreken van speeltoestellen waar alle kinderen plezier aan kunnen beleven. Niet spelen in de eigen buurt betekent voor kinderen dat ze geen vriendjes hebben in de buurt en dat leidt logischerwijs tot eenzaamheid. Het Gehandicapte Kind wil daarom de komende twee jaar 100 toegankelijke speelplekken realiseren,” aldus Henk-Willem Laan, directeur van het Gehandicapte Kind, een van de initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord.

Naast toegankelijke speelplaatsen is in het SamenSpeelAkkoord vastgelegd dat kennis over zogenaamde inclusieve speeltuinen verzameld en beschikbaar wordt gesteld. Minister De Jonge: “Door samen te spelen leren kinderen hoe je met een ander omgaat, bouwen ze zelfvertrouwen op en smeden ze vriendschappen met leeftijdsgenootjes in de buurt. Daarom is het zo belangrijk dat ook kinderen met een beperking hieraan mee kunnen doen. Onbeperkt meedoen begint al op jonge leeftijd. Dat moet dan ook zoveel als mogelijk worden gestimuleerd.” Vanuit het programma Onbeperkt meedoen! ondersteunt het ministerie van VWS daarom het initiatief voor het SamenSpeelLoket. Hier komt alle kennis over spelen samen, is informatie beschikbaar over de toegankelijkheid van speelplaatsen en kan iedereen terecht met een vraag of verzoek over samen spelen.

Spelen is niet vanzelfsprekend
Met het SamenSpeelAkkoord willen de initiatiefnemers iedereen ervan bewust maken dat spelen normaal moet zijn in Nederland, voor alle kinderen. Iets wat op dit moment niet vanzelfsprekend is. “Het veranderen van een mindset begint bij de jongste generatie. Een inclusieve start is de basis voor de rest van je leven. Daarom gaan deze veertien organisaties zich met elkaar inzetten om spelen voor alle kinderen mogen te maken. We nodigen dan ook andere organisaties van harte uit om zich bij ons aan te sluiten. Deze veertien initiatiefnemers zijn het begin van een niet te stoppen beweging in ons land.”, legt Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken uit.

Breed gedragen
Het SamenSpeelAkkoord is een breed gedragen initiatief. Naast de twee ministers is het akkoord ondertekend door Jantje Beton, VNG, De Speeltuinbende, Scouting Nederland, Hogeschool Utrecht, Veiligheid NL, JOGG, NUSO, Branchevereniging Spelen en Bewegen, Nationale Jeugdraad, Platform Ruimte voor de Jeugd en het Gehandicapte Kind.

Meer weten over het SamenSpeelAkkoord? Klik hier

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij