Menu overslaan
19 maart 2018

Inclusieve speelplek in de Achterhoek

NSGK vindt het belangrijk dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. Want dat betekent elkaar ontmoeten en samen opgroeien. Daarom dragen we graag bij aan de openbare toegankelijke speel- en beweegtuin die door Estinea in Aalten (de Achterhoek) wordt gerealiseerd. Het wordt een fijne inclusieve speelplek voor ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen en jongeren van zorginstelling de Slaadreef. Maar kinderen en jongeren uit de regio met én zonder beperking zijn er ook welkom. Onze regiocoördinator Rie Flach verraste afgelopen zaterdag Estinea met een mooie bijdrage van €15.000, die zij met een symbolische cheque overhandigde aan Gerrit van Veen.

Rie: 'Het was 'de Week van Zorg en Welzijn' met een open dag op zaterdag. Geïnteresseerden konden een kijkje te nemen in de verschillende woningen op de Slaadreef. Prachtig om te zien hoe op deze locatie invulling gegeven wordt aan de zorg voor alle bewoners. Mooie moderne materialen, geen standaard inrichting, maar per afdeling afgestemd op de bewoners.'

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij