Menu overslaan
19 februari 2016

Inspiratie voor kleinschalige wooninitiatieven

Steeds meer ouders richten zelf een kleinschalige woongroep op voor kun kind met een handicap. Hoe bekostig je de exploitatie van zo'n initiatief? Met steun van NSGK bracht Per Saldo een Inspiratiewijzer uit.

Wat doe je als ouder wanneer je je kind niet meer thuis kunt verzorgen? Of als je kind oud genoeg is om op zichzelf te gaan wonen en daar hulp bij nodig heeft? Veel ouders vinden wonen in een grote instelling geen aantrekkelijk vooruitzicht. Ze willen graag dat hun kind in een kleinschalige woonvorm woont, in een gewone woonwijk. Vaak slaan deze ouders de handen ineen en richten zelf een woonvorm op voor hun kinderen. Die wonen daar samen in één huis, met zorg en begeleiding op maat.

Hoewel deze woonvormen vaak heel kostenefficiënt zijn, is het voor de ouders lastig om de eindjes aan elkaar te knopen, zeker nu zorgbudgetten en andere inkomsten minder worden. Daarom steunde NSGK een onderzoek van Per Saldo naar tien wooninitiatieven die een gezonde exploitatie hebben. Hoe slagen zij erin hun organisatie zo in te richten dat de exploitatie sluitend blijft zonder concessies te doen aan de kwaliteit van zorg? Welke lessen kunnen we van hen leren op het gebied van zorg, wonen, dagbesteding, samenwerking en fondsenwerving? De Inspiratiewijzer geeft concrete tips en adviezen die afkomstig zijn uit de praktijk. De publicatie is in eerste instantie bedoeld voor ouderinitiatieven, maar ook ondernemers en kleine zorgaanbieders die nauw samenwerken met ouders kunnen er hun voordeel mee doen.

Bestel de Inspiratiewijzer op de website van Per Saldo.   

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij