Menu overslaan
24 mei 2017

Ministerie: ‘Volg het voorbeeld van Samen naar School’

De Samen naar School klassen van NSGK zijn een goede stap op weg naar inclusief onderwijs. Dat schrijft het ministerie van VWS in zijn ‘Implementatieplan VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’.

In 2016 heeft Nederland dit VN-verdrag geratificeerd, dat onder meer stelt dat onderwijs inclusief moet zijn. Dat wil zeggen dat kinderen en jongeren met een handicap recht hebben op onderwijs en zorg op maat binnen een reguliere school. In Nederland moet nog veel gebeuren voordat dat mogelijk is, maar het ministerie van VWS signaleert dat er initiatieven zijn die het goede voorbeeld geven. Een daarvan is Samen naar School, een project dat mogelijk gemaakt wordt door NSGK. In een Samen naar School klas krijgen kinderen met een (ernstig meervoudige) handicap onderwijs en zorg op maat binnen een reguliere school. Waar nodig in hun eigen, aangepaste klaslokaal, en waar mogelijk samen met de andere leerlingen van de school.   

Initiatieven zoals Samen naar School moeten gestimuleerd worden, zegt het ministerie van VWS. Daar zijn wij het natuurlijk van harte mee eens. Daarnaast moet er nog heel veel meer gebeuren voordat kinderen met en zonder handicap samen onderwijs kunnen krijgen. Wij zijn benieuwd hoe het ministerie dat gaat aanpakken, want daarover wordt in het Implementatieplan nog weinig concreets gezegd.

Dit is de tekst uit het Implementatieplan over Samen naar School:

Verspreid over het land zijn diverse scholen gestart met zgn. Samen naar school klassen, waar kinderen met zware meervoudige beperkingen zoveel mogelijk deelnemen aan reguliere lessen en daarbij ook de dagelijkse zorg krijgen die zij nodig hebben. De Universiteit van Groningen doet de komende jaren onderzoek naar het effect van de Samen naar school klassen.
Samen naar school is een voorbeeld van hoe regulier en speciaal onderwijs steeds meer samenwerken. Zo kunnen kinderen die op een speciale school zitten, een deel van het onderwijs op een reguliere school volgen met deskundigheid vanuit het speciaal onderwijs. In het land ontstaan op enkele plaatsen ook kleinschalige initiatieven - vaak van ouders van kinderen met een ernstige meervoudige beperking - om de zorg voor het kind of enkele kinderen op een school te organiseren en integratie met de andere leerlingen te bevorderen. Samen naar school is daarmee een mooie toevoeging voor het combineren van onderwijs en zorg. Waarbij kinderen met een ernstige meervoudige beperking de kans krijgen om in meer of mindere mate mee te doen op een reguliere school en bijvoorbeeld de speelmomenten met andere kinderen te volgen.
De samenwerking tussen regulier en speciaal en deze initiatieven bieden kansen voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Het is wenselijk dit soort samenwerking te stimuleren, omdat kinderen echt baat kunnen hebben bij de kruisbestuiving tussen speciaal en regulier onderwijs. Daarnaast moet worden ingezet op meer mogelijkheden voor maatwerk in zowel regulier als speciaal onderwijs. De combinatie met zorg is hierbij voor deze doelgroep kinderen van groot belang.

Lees hier het hele Implementatieplan

Lees meer over Samen naar School

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij