Menu overslaan
9 januari 2015 cursus

Nieuwe cursus leert ouders loslaten

Als ouder wil je je kind graag beschermen en dicht bij je houden. Tegelijk wil je dat het zo zelfstandig mogelijk leert leven, dus té veel beschermen is niet goed. Maar hoe ver kun je gaan in het loslaten? Voor ouders van een gehandicapt kind die daar meer over willen weten, ontwikkelt NSGK de cursus 'Anders vasthouden'. Onder leiding van een deskundige cursusleider wissel je ervaringen uit met andere ouders. Verder krijg je veel informatie en praktische tips over het begeleiden van je kind naar meerderjarigheid. De cursussen worden ontwikkeld in samenwerking met belangenorganisaties Sien, Bosk en Kans Plus. Ze starten in de loop van 2015 op verschillende plekken in het land. Heb je belangstelling of wil je meer weten? Stuur dan alvast een mail naar info@sien.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij