Menu overslaan
19 april 2016

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht NSGK

NSGK heeft Fred Paling per 1 april benoemd als voorzitter van haar Raad van Toezicht. Paling is in zijn professionele leven lid van de Raad van Bestuur van UWV. Ingrid Tuinenburg, directeur NSGK: “We zijn erg blij met zijn brede maatschappelijke kennis maar zeker ook zijn kennis over de Participatiewet en de gevolgen daarvan voor onze doelgroep.” Fred Paling neemt het voorzitterschap over van Anton Westerlaken, tevens voorzitter Raad van Bestuur Maasstadziekenhuis en voorzitter Start Foundation. Westerlaken was sinds december 2009 voorzitter en moest om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen.

NSGK hanteert een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk, de Raad van Toezicht heeft een controlerende taak. De Raad bestaat uit vijf personen die ieder hun eigen expertise hebben op het gebied van bijvoorbeeld bestuur, financiën, zorg of communicatie. NSGK streeft naar een evenwichtige samenstelling op gebied van ervaring en vernieuwing. De voorzitter is onafhankelijk met goede bestuurlijke kwaliteiten en grote affiniteit met de doelgroep. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij