Menu overslaan
28 februari 2020

Nominatie Prominentprijs: hulde aan onze vrijwilligers!

Het Gehandicapte Kind is genomineerd voor de ProminentPrijs. Dat is een jaarlijkse prijs voor vrijwilligersorganisaties. Prominente Nederlanders mogen de kandidaten voordragen. De ProminentPrijs is een van de Nationale Vrijwilligersprijzen. Een hulde dus aan de vele vrijwilligers die ons werk mogelijk maken!

Elk jaar mag een andere groep prominente Nederlanders de kandidaten aanwijzen die volgens hen de prijs verdienen. Dit jaar was de beurt aan leden van de Tweede Kamer! Een speciale expertcommissie beoordeelt de inzendingen op maatschappelijke relevantie, actualiteit en impact. De winnende organisatie  krijgt de prijs van € 6.000. 

Op 28 maart 2020 reikt minister Hugo de Jonge ProminentenPrijs uit, samen met andere Nationale Vrijwilligersprijzen. Het Gehandicapte Kind werd voorgedragen door Kamerlid Antoinette Laan (VVD). Zij licht toe: "Deze organisatie zet zich in voor het gehandicapte kind door te bevorderen dat kinderen al op jonge leeftijd met leeftijdsgenoten kunnen opgroeien. Elk kind verdient een vriendje." 

Hartelijk dank mevrouw Laan. Wij zijn trots op de nominatie - en op onze vrijwilligers!

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij