Menu overslaan
27 augustus 2019

NSGK gaat voluit voor het Gehandicapte Kind!   

Vanaf 28 augustus zie je op deze website een andere naam en een ander logo dan je van ons gewend bent. We hebben ze aangepast om meer mensen bij ons werk te kunnen betrekken. Om dat uit te leggen, vertellen we graag eerst over Robin.

Robin speelt alleen

Robin is een meisje van 11 jaar. Zoals elk kind van haar leeftijd wil ze heel graag samen met andere kinderen buiten spelen. Maar vanwege haar handicap kan dat niet. Ze kent alle namen van de buiten spelende kinderen omdat ze die op haar kamer kan horen, als zij in de speeltuin spelen. Maar de kinderen kennen haar niet. Robin speelt alleen.

Veel kinderen eenzaam

Robin is niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat 62% van de mensen met een handicap zich eenzaam voelt. Dat probleem ontstaat al in het jonge leven. Gehandicapte kinderen missen contact met vriendjes in de buurt. Ze kunnen niet meespelen omdat 9 van de 10 speelplekken onvoldoende toegankelijk zijn. Ze doen ook veel minder aan sport dan niet-gehandicapte leeftijdgenootjes. En kinderen met een handicap gaan vaak naar een speciale school, ver weg van huis, of gaan zelfs helemaal niet naar school.

Helpen uit de eenzaamheid

Dat kinderen met een handicap eenzaam zijn, is niet alleen verdrietig; het schaadt ook hun ontwikkeling. Want juist door samen te spelen, sporten en naar school te gaan, leren kinderen belangrijke lessen voor het leven. Wij zijn daarom vastberaden om alle kinderen zoals Robin te helpen. Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te maken voor hen. Door sporten als RaceRunning en Framevoetbal te introduceren op sportverenigingen. Of door Samen naar School klassen voor hen op te richten, op de gewone basisschool in de buurt. Zo zorgen we ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien.

Ook wij hebben vrienden nodig

We krijgen geen geld van de overheid. Ons werk kunnen we doen door de steun van onze vrienden: donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen. Dankzij hun steun bereiken we met ons werk nu jaarlijks 30.000 kinderen. Deze vriendengroep willen we heel graag uitbreiden want er zijn naar schatting 100.000 kinderen met een handicap die we moeten helpen.

NSGK wordt het Gehandicapte Kind

Om veel meer mensen bij ons werk te betrekken, hebben we besloten onze naam aan te passen. Omdat de afkorting NSGK lastig te onthouden is, laten we deze vervallen. Als korte versie van onze naam gaan we voortaan voor: het Gehandicapte Kind. Ons logo hebben we meteen een opfrisbeurt gegeven. Verder blijven we gewoon de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, zoals je ons kent. En blijven we ons er samen met jou voor inzetten dat kinderen als Robin nooit meer alleen hoeven te spelen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij