Menu overslaan

NSGK helpt kinderen met en zonder handicap samen naar school

Onder de naam NSGK Samen naar School gaan we dit jaar zo’n twintig bijzondere schoolklassen helpen opzetten voor kinderen met een (ernstig) meervoudige handicap. Zij zullen les krijgen binnen een gewone school, zodat kinderen met en zonder handicap elkaar al op jonge leeftijd leren kennen. Dat doen we ter gelegenheid van ons 65-jarig jubileum.

Toen NSGK 65 jaar geleden werd opgericht, stonden we aan de wieg van de allereerste school voor kinderen met een handicap in Nederland. Sindsdien is er veel gebeurd op het gebied van onderwijs, maar anno 2015 gaan helaas nog steeds veel kinderen met een handicap niet naar school. Vooral kinderen die ernstig meervoudig gehandicapt zijn zitten thuis of gaan naar een dagopvang. En dat terwijl elk kind, ongeacht zijn verstandelijk niveau, kan leren en zich ontwikkelen. 

Met steun van NSGK zijn de afgelopen jaren de eerste schoolklassen opgericht voor kinderen met een meervoudige beperking. De kinderen hebben binnen een gewone school een eigen aangepast klaslokaal. Daarin krijgen zij activiteiten aangeboden die gericht zijn op hun ontwikkeling. Waar mogelijk sluiten de kinderen aan bij de reguliere activiteiten binnen de school, zoals de muziekles of het kringgesprek. Daarnaast doen leerlingen van de reguliere school activiteiten met de kinderen in hun aangepaste klaslokaal, zoals voorlezen of spelen. Zo leren kinderen met en zonder handicap elkaar al op jonge leeftijd kennen en begrijpen, wat goed is voor de ontwikkeling van alle betrokken kinderen. (Zie de filmpjes van Stichting Bram in Ridderkerk, Klas op Wielen in Alkmaar en Stichting Mees in Breda, en het artikel over Klas op Wielen in Heerhugowaard.)

Om ervoor te zorgen dat nog veel meer kinderen samen naar school kunnen, zullen we in ons jubileumjaar 15 tot 25 nieuwe Samen naar School klassen helpen oprichten. NSGK draagt dan bij aan kosten voor ontwikkelingsmaterialen, aanpassingen en de inventaris van de klas; kosten waarvoor vaak geen andere middelen beschikbaar zijn. Daarnaast helpen we natuurlijk met de expertise die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan en de materialen die met onze steun zijn ontwikkeld. 

Vindt u ook dat elk kind recht heeft op onderwijs? Dat elk kind, ongeacht zijn handicap, zich maximaal moet kunnen ontwikkelen? Kijk hier wat u kunt doen om NSGK te helpen om dit voor elkaar te krijgen.

Overweegt u om in uw wijk ook een Samen naar School klas op te zetten? Kijk op www.nsgk.nl/samennaarschool. 

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij