Menu overslaan
10 december 2015

NSGK officieel 'mantelzorgvriendelijk'

We doen het al een hele tijd maar nu is het officieel: NSGK is een ‘mantelzorgvriendelijk’ bedrijf. Op 10 december kregen we de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’, van het ministerie van VWS en SZW en de stichting Werk&Mantelzorg.

NSGK vindt het belangrijk dat mensen in staat worden gesteld om mantelzorg te verlenen. Wie ziek is of een beperking heeft, is steeds vaker aangewezen op vrienden, familieleden of bekenden. Dankzij de hulp van deze mantelzorgers kunnen mensen met een ziekte  of beperking zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Ook veel kinderen en jongeren met een handicap krijgen mantelzorg, vaak door hun ouders. In ons werk steunen we dan ook al veel mantelzorgers. Maar ook in onze eigen organisatie voegen we graag de daad bij het woord: NSGK-medewerkers kunnen bijvoorbeeld tijdelijk minder werken, thuis werken, werktijden aanpassen of zorgverlof opnemen.  

Voor de stichting Werk&Mantelzorg was dit reden om ons de officiële erkenning te geven. Wij zijn er trots op en hopen dat er nog vele organisaties zullen volgen. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij