Menu overslaan
7 oktober 2016

NSGK steunt onderzoek Disability Studies

Donderdagavond mochten we een mooie cheque uitreiken aan professor Geert Van Hove. Het bedrag van 135.000  euro is bestemd voor de bijzondere leerstoel Disability Studies. Deze leerstoel binnen VUmc onderzoekt hoe je de samenleving moet inrichten zodat mensen met een beperking daar vanzelfsprekend deel van kunnen uitmaken.

Met zijn team onderzoekt Van Hove bijvoorbeeld welke factoren de kwaliteit van leven bevorderen van gezinnen met een kind met een beperking. Of wat gemeentes kunnen doen om op lokaal niveau te zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen. Dat levert waardevolle kennis op om onze samenleving inclusiever te maken. Dat wil zeggen: ervoor te zorgen dat mensen met en zonder beperking op gelijkwaardige manier kunnen deelnemen.

Die inclusieve samenleving wordt ook op de werkvloer in de praktijk gebracht: bij Disability Studies werken onderzoekers met en zonder een beperking met elkaar samen aan de onderzoeken. Daarnaast creëert de leerstoel een kweekvijver van talentvolle jonge studenten en wetenschappers met een beperking die stage- en promotieonderzoek doen in binnen- en buitenland.

De bijzondere leerstoel is in 2013 opgericht door Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) en VUmc, in samenwerking met een aantal partners waaronder NSGK. De leerstoel valt binnen VUmc onder het onderzoeksinstituut EMGO+, afdeling Metamedica. De nieuwe gift van NSGK is bedoeld voor een voortzetting van de leerstoel tot en met 2018. De cheque werd uitgereikt tijdens de presentatie van het boek “Disability Studies in de Lage Landen” in de Postkamer in Nijkerk. Op de foto nemen Prof. dr. Geert Van Hove en DSiN-directeur dr. Alice Schippers de cheque in ontvangst van Matty Beens van NSGK. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij