Menu overslaan
26 maart 2020

Onbeperkte liefde tijdens coronacrisis

Corona raakt iedereen. Alle Nederlanders zitten thuis, beperkt in hun vrijheid. Dat vergt veel aanpassing en creativiteit. Een moeilijke periode voor iedereen! Zo ook voor kinderen met een beperking en hun ouders. Niet alleen omdat deze kinderen een risicogroep vormen. Maar ook om de intensieve zorg die volledig bij de ouders komt te liggenof omdat gezinnen elkaar niet kunnen zien omdat het kind in een instelling zit.

Zeker in deze tijden zijn kinderen met een beperking en hun familie extra beperkt. De hulp die zij zo hard nodig hebben kunnen wij hen nu niet bieden. Wel kunnen wij al die gezinnen laten weten dat we aan hen denken! Laten zien dat we er voor hen zijn, ook wanneer dat even heel erg lastig is. Daarom heeft onze ambassadeur Douwe Bob een boodschap opgenomen voor al deze kinderen en hun familie. En hopen we dat iedereen zijn boodschap van #onbeperkteliefde verspreid!

Bekijk de video van Douwe Bob

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij