Menu overslaan
9 februari 2018

Onderzoek: meer vrienden op een reguliere school

Kinderen met een handicap die naar een gewone school gaan, hebben meer vrienden dan leerlingen in het speciaal onderwijs. Ook is hun vriendenkring meer divers. Maar om dat mogelijk te maken moeten reguliere scholen nog wel wat beter hun best doen. 

Dit blijkt uit een onderzoek van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en de Radboud Universiteit Nijmegen. Als kinderen leren door samen te werken, heeft dat de grootste invloed op hun sociaal welzijn. Door samen te werken voelen kinderen zich vaker gewaardeerd, krijgen ze vaker hulp van anderen, voelen zij zich minder buitengesloten, zijn zij minder vaak eenzaam. Ook hebben kinderen die op school leren door samen te werken meer vrienden op school.

Daarvoor is het wel van belang dat de ondersteuning op reguliere scholen verbeterd wordt; die schiet nu vaak tekort. Het speciaal onderwijs doet dat beter, blijkt uit het onderzoek. Ook moet er op reguliere scholen meer aandacht komen voor pesten.

Een ruime meerderheid van de deelnemers ervaart dat leerlingen met een beperking welkom zijn op school. Maar nog steeds 20 procent van alle deelnemers vindt dat op hun school niet iedereen welkom is. En zeker een derde van de deelnemers ervaart gevoelens van eenzaamheid. Hierin is geen verschil te zien tussen de verschillende schooltypen: in het speciaal onderwijs komt evenveel eenzaamheid voor als in het regulier onderwijs. 

Het onderzoek onderstreept wat wij bij NSGK vinden en doen. Wij vinden dat kinderen met een handicap naar een reguliere school moeten kunnen, als zij dat willen. Maar we zien ook dat heel veel scholen daar nog niet op ingericht zijn. Met hulp van onze donateurs en vrijwilligers vechten wij daarom al jaren voor 'inclusief' onderwijs. Met ons project In1school laten we zien dat kinderen met een handicap hier recht op hebben. En helpen we scholen die de stap naar inclusief onderwijs willen zetten. Met ons project Samen naar School helpen we bij de oprichting van speciale klassen voor kinderen met een ernstig meervoudige handicap binnen een gewone school. Met als doel dat kinderen met een handicap naar een gewone school kunnen, in hun eigen buurt, samen met hun broertjes, zusjes en buurkinderen. Om daar de basis te leggen voor een leven midden in de samenleving - om te beginnen door veel vrienden te maken. 

Lees meer over het onderzoek op de website van Ieder(in)

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij