Menu overslaan

Ons jaarverslag 2015 is er!

In 2015 hebben we net als voorgaande jaren weer veel mooie initiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap mogen ondersteunen. Zij konden daardoor sporten, spelen, leren, werken en wonen. Vaak samen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.

Dat was niet mogelijk geweest zonder de steun van al onze trouwe donateurs, partners en collectevrijwilligers. Wij bedanken iedereen van harte die dit mogelijk heeft gemaakt!

In ons jaarverslag leest u onder andere mooie verhalen van en over mensen die direct het effect ervaren van ons werk. Ook vindt u er belangrijke cijfers en informatie over waar onze inkomsten vandaan komen en waar we die aan hebben besteed. Veel leesplezier!

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij