Menu overslaan
13 september 2016

Oproep: lesmateriaal voor leerling met verstandelijke handicap

Er is een groot tekort aan lesmaterialen voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Voor vakken zoals geschiedenis, biologie, aardrijkskunde of Engels bestaat geen lesmateriaal dat geschikt is voor deze groep leerlingen. Daarom gaan ouders vaak zelf aan de slag om bestaande lesmaterialen aan te passen voor hun kind, als deze naar het regulier onderwijs gaat. Kinderen op het ZMLK-onderwijs krijgen de vakken vaak helemaal niet aangeboden. NSGK vindt dat er voor elk kind passend lesmateriaal moet zijn. Daarom willen we samen met de VIM dit probleem gaan aanpakken.

De VIM is een oudervereniging die zich inzet voor goed, regulier onderwijs voor kinderen met downsyndroom. Steeds meer kinderen met downsyndroom gaan naar een gewone school, dus steeds vaker is het gebrek aan lesmateriaal een probleem. Sommige educatieve uitgevers hebben weliswaar een aangepaste leermethode, maar in de praktijk is deze vaak niet toereikend. En veel uitgeverijen vinden een lesmethode voor zo’n kleine doelgroep commercieel niet interessant.

Wij vinden dat aangepaste lesmaterialen voor kinderen met een verstandelijke handicap net zo vanzelfsprekend zouden moeten zijn als een gehoortoestel voor een kind dat slechthorend is of een rolstoel voor een kind dat niet kan lopen. Daarom organiseren we 12 oktober samen met de VIM een bijeenkomst over het aanpassen van lesmateriaal voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Daar inventariseren we welke problemen ouders op dit moment ervaren door het ontbreken van lesmateriaal in het basis- en voortgezet onderwijs en wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Daarnaast willen we graag weten welk materiaal al door ouders is aangepast en wat er moet gebeuren om dit lesmateriaal breed beschikbaar te stellen aan ouders en leerkrachten.

Heeft u als ouder of als leerkracht ervaring met dit probleem? Wilt u meedenken over de oplossing? Dan bent u van harte welkom op 12 oktober van 10.00 tot 15.00 uur in het BCN, Daltonlaan 100 in Utrecht. Deelname is gratis. Aanmelden kan via de website van VIM.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij