Menu overslaan
25 maart 2019

Reactie NSGK op berichtgeving in de media

Enkele media berichtten vandaag over een rechtszaak over een nalatenschap waarbij NSGK betrokken is. Wij geven daarop graag een korte toelichting.

Terre des Hommes en NSGK zijn jaren geleden als goede doelen opgenomen in het testament van een trouwe donateur. Na diens overlijden in 2017 zijn wij hiervan op de hoogte gesteld. Er bleken toen, op grond van serieuze documenten die de familie van de erflater ons heeft overhandigd, aanwijzingen te zijn voor onregelmatigheden in de totstandkoming van het laatste testament. 

Als goed doel hechten wij eraan dat de afwikkeling zorgvuldig, volgens de wensen van de overledene en in overleg met alle betrokkenen plaatsvindt. Bovenal gaat het ons erom recht te doen aan de laatste wil van de overledene. Daarom hebben wij in dit uitzonderlijke geval de totstandkoming van het testament aan de rechter voorgelegd. We betreuren elke rechtsgang als het gaat om de afwikkeling van erfenissen, en zo ook deze.

Hangende de bodemprocedure heeft de rechter in kort geding zich over een bijkomend aspect van deze zaak uitgelaten. Deze rechter geeft aan dat de bewijzen voor de onregelmatigheden vermoedelijk onvoldoende zullen zijn om ons in de bodemprocedure in het gelijk gesteld te krijgen. Met de wederpartij zijn wij momenteel in gesprek om tot een oplossing te komen. Gedurende dit gesprek doen wij geen nadere inhoudelijke mededelingen.

Veel donateurs vinden het belangrijk om hun verbondenheid met een goed doel te continueren na hun overlijden. Vanuit deze motivatie ontvangt NSGK regelmatig nalatenschappen, vastgelegd in een testament. Dit geeft ons de mogelijkheid om ons werk voort te zetten en daar zijn we zeer dankbaar voor.

De controle op de afwikkeling van nalatenschappen vraagt om specialistische kennis. Daarom hebben Terres des Hommes en NSGK dit uitbesteed aan Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen Nederland. Bij dit bureau is alle kennis en expertise gebundeld die van belang is om nalatenschappen zorgvuldig en soepel af te wikkelen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.