Menu overslaan
24 juli 2017

Samen naar School klas voor het eerst officieel onderwijs

De Samen naar School klas van Stichting KanZ in Heerhugowaard zet een belangrijke stap. Twee jaar na de oprichting van deze klas worden de kinderen met meervoudige beperkingen formeel ingeschreven als leerling op de Montessorischool in Heerhugowaard, waarmee tot dusver informeel werd samengewerkt. De Samen naar School Klas wordt nu een vast onderdeel van deze school.

Een Samen naar School klas is een klas voor kinderen met een meervoudige beperking binnen een reguliere school. De kinderen sluiten zo veel mogelijk aan bij de activiteiten van de school. Daarnaast krijgen ze onderwijs, zorg en ondersteuning in hun eigen, aangepaste lokaal. Hoewel in de klassen vaak onderwijs wordt gegeven door geschoolde leerkrachten volgens officiële leerlijnen, worden de klassen door de overheid niet erkend als onderwijs. Daardoor zijn ze genoodzaakt een aparte stichting te vormen binnen de school. Ze worden grotendeels betaald uit het zorgbudget van de kinderen, die zijn vrijgesteld van leerplicht en daardoor geen aanspraak kunnen maken op onderwijsbudget.

Dat gaat bij Stichting KanZ nu veranderen. Door unieke afspraken met het samenwerkingsverband en de school, wordt de klas hier formeel erkend binnen het onderwijssysteem. Die stap betekent veel. De kinderen krijgen nu officieel onderwijs, worden weer gewoon leerplichtig en hoeven voor hun scholing geen aanspraak meer te maken op hun zorgbudget. Hiermee is een nieuwe mogelijkheid gecreëerd voor kinderen met een meervoudige beperking om onderwijs te volgen. ‘Van onderaf’ en buiten het officiële overheidsbeleid om, want Samen naar School is een particulier initiatief.

De meeste klassen zijn opgericht door ouders die willen dat hun kind onderwijs krijgt op de school in de buurt, samen met broertjes, zusjes en buurtgenootjes zonder beperking. Ze worden daarbij gesteund door NSGK. Ook andere Samen naar School klassen willen graag de stap zetten naar formele samenwerking met het samenwerkingsverband.

Lees meer over Samen naar School

Naar de website van Stichting KanZ

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij