Menu overslaan
15 april 2016

Samen naar School op congres EMB Today

Op 2 juni geeft onderzoeker Sanne Everaarts van de Rijksuniversiteit Groningen een workshop over Samen naar School op het congres EMB Today. In het NSGK-project Samen naar School krijgen kinderen met een (ernstig meervoudige) beperking les vanuit een eigen, aangepast lokaal binnen een reguliere school. Everaarts onderzoekt sinds kort de effecten van deze klassen op de kinderen, hun ouders, begeleiders en andere betrokkenen. 

Sanne Everaarts: “Het vaststellen van de succesfactoren en het effect van Samen naar School is belangrijk om verdere integratie van kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen in Nederland te bevorderen. Bovendien kunnen door het onderzoek ook andere, soortgelijke projecten leren en profiteren van de ervaringen van het Samen naar School project.”

Ze vertelt over haar onderzoek op het congres EMB Today, dat donderdag 2 juni plaatsvindt in Utrecht. Op het congres delen onderzoekers, zorgprofessionals en familie de meest actuele kennis over (de ondersteuning aan) mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB). Zie voor meer informatie en aanmelding de website van EMB Today.

Lees meer over Samen naar School.

 

Bijlage openen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij