Menu overslaan

Secretaris Generaal VWS bezoekt NSGK-Samen naar Schoolklas

Hoog bezoek afgelopen maandag bij een van onze bijzondere Samen naar Schoolklassen. Erik Gerritsen, de nieuwe Secretaris Generaal van het ministerie van VWS, kwam een kijkje nemen bij Stichting GewoonBijzonder in Uithuizen.

NSGK overhandigde hem 10 argumenten waarom kinderen met én zonder handicap volgens ons samen naar school zouden moeten. En hij leek overtuigd! 'Samen naar School...waarom niet?', twitterde hij later die dag. Dat belooft wat!

Samen naar School

Onder de naam NSGK Samen naar School willen we dit jaar zo’n twintig bijzondere schoolklassen helpen opzetten voor kinderen met een (ernstig) meervoudige handicap. Zij zullen les krijgen binnen een gewone school, zodat kinderen met en zonder handicap elkaar al op jonge leeftijd leren kennen. Dat doen we ter gelegenheid van ons 65-jarig jubileum.

Toen NSGK 65 jaar geleden werd opgericht, stonden we aan de wieg van de allereerste school voor kinderen met een handicap in Nederland. Sindsdien is er veel gebeurd op het gebied van onderwijs, maar anno 2015 gaan helaas nog steeds veel kinderen met een handicap niet naar school. Vooral kinderen die ernstig meervoudig gehandicapt zijn zitten thuis of gaan naar een dagopvang. En dat terwijl elk kind, ongeacht zijn verstandelijk niveau, kan leren en zich ontwikkelen. 

Met steun van NSGK zijn de afgelopen jaren de eerste schoolklassen opgericht voor kinderen met een meervoudige beperking. De kinderen hebben binnen een gewone school een eigen aangepast klaslokaal. Daarin krijgen zij activiteiten aangeboden die gericht zijn op hun ontwikkeling. Waar mogelijk sluiten de kinderen aan bij de reguliere activiteiten binnen de school, zoals de muziekles of het kringgesprek. Daarnaast doen leerlingen van de reguliere school activiteiten met de kinderen in hun aangepaste klaslokaal, zoals voorlezen of spelen. Zo leren kinderen met en zonder handicap elkaar al op jonge leeftijd kennen en begrijpen, wat goed is voor de ontwikkeling van alle betrokken kinderen.

Op www.nsgk.nl/samennaarschool leest u meer informatie.

Benieuwd welke 10 argumenten voor Samen naar School we aan Erik Gerritsen overhandigden? Klik hier. 

Bijlage openen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij