Menu overslaan
24 januari 2017

Speeltuin Rollebollebult verbetert toegankelijkheid

Speeltuinvereniging Rollebollebult in de Heerlense wijk Zeswegen kan eindelijk aan de slag met haar lang gewenste renovatie. Met de bijdrage van 10.000 euro van NSGK is het benodigde bedrag rond. Met dit bedrag wordt de speeltuin toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking. De cheque werd uitgereikt door NSGK-vrijwilliger Ger Wiertz.

Speeltuin Rollebollebult was erg verouderd en diverse toestellen moesten vernieuwd worden. Ook was het een wens van de speeltuin om kinderen met een beperking te kunnen verwelkomen; de huidige speeltuin is voor hen erg ontoegankelijk. De speeltuinvereniging wil graag een ontmoetingsplek zijn voor iedereen in de buurt; kinderen met een handicap horen daarbij. Vrijwilligers van de speeltuin hadden al geld ingezameld met diverse acties zoals het ophalen van lege flessen. Ook de gemeente Heerlen droeg bij. En na de cheque van NSGK kan de spade daadwerkelijk in de grond.

Theo Latten nam de cheque namens Rollebollebult in ontvangst. Hij sprak de hoop uit dat de vernieuwde speeltuin haar deuren op paaszaterdag 15 april 2017 kan openen voor alle kinderen uit de buurt.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij