Menu overslaan
11 februari 2016 nieuws onderwijs pers school

Staatssecretaris Dekker wil erkenning Samen naar School klassen

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil dat de NSGK Samen naar School klassen voor kinderen met een handicap een plek krijgen in het reguliere onderwijssysteem. Daarover gaat hij in gesprek met NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, vertelde Dekker op 10 februari tijdens het debat over Passend Onderwijs in de Tweede-Kamercommissie voor onderwijs. Deze vorm van onderwijs voor kinderen met een (vaak ernstige) handicap wordt nu nog bekostigd uit zorggeld, aangevuld door geld van goede-doelenorganisaties zoals NSGK.

Veel kinderen met een ernstig meervoudige handicap worden ‘niet leerbaar’ geacht en ontheven uit de leerplicht, waardoor ze geen aanspraak meer kunnen maken op onderwijs. Terwijl ze wel kunnen leren, als ze maar onderwijs krijgen dat aansluit bij hun mogelijkheden. Op steeds meer plaatsen in Nederland worden voor deze kinderen Samen naar School klassen opgericht. Dit zijn aangepaste klassen binnen een reguliere school. De kinderen krijgen onderwijs op maat in hun eigen klas én doen daarnaast zo veel mogelijk samen met de niet-gehandicapte kinderen van de school.

De klassen vormen een onderwijsvernieuwing van onderop. Ze worden vaak opgericht door ouders, leraren of mensen uit de zorg, met hulp van NSGK, en fungeren als aparte stichting binnen de school. Doordat ze geen onderdeel uitmaken van het bestaande onderwijsbeleid, moeten de initiatiefnemers zelf hun weg vinden in een labyrint van regelgeving, budgetten, overheidsinstanties, zorgverzekeraars, inspecties etcetera.

Staatssecretaris Dekker heeft nu aangegeven deze onderwijsvernieuwing te willen omarmen en een plaats te geven in reguliere systeem waarmee onderwijs wordt gefinancierd. Dat is een erkenning van het onderwijs dat in deze klassen wordt gegeven. De staatssecretaris huldigde ook de manier waarop de Samen naar School klassen vorm geven aan inclusief onderwijs. Doordat kinderen met en zonder handicap naar dezelfde school gaan en daar zo veel mogelijk activiteiten samen ondernemen, leren ze elkaar al van jongs af aan kennen en met elkaar om te gaan. Reguliere scholen profiteren bovendien van de mankracht en de expertise die de Samen naar School klassen meebrengen.

Inmiddels bestaan er 13 Samen naar School klassen en zijn er nog ongeveer 10 in oprichting. NSGK helpt deze klassen met geld en goede raad, en biedt de klassen een netwerk waarin ze van elkaar kunnen leren. NSGK hoopt dat de gesprekken met staatssecretaris Dekker als resultaat hebben dat de oprichting en financiering van Samen naar School klassen minder ingewikkeld wordt en dat de klassen meer financiële zekerheid krijgen op langere termijn. Bovenal hoopt NSGK dat onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen hiermee een volwaardige plek krijgt in ons onderwijsbestel.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij