Menu overslaan
4 september 2017

Stichting Liz helpt nu ook in reguliere klas

In 'onze' Samen naar School klas 'Stichting Liz' krijgen kinderen met een (ernstig meervoudige) handicap al jarenlang onderwijs binnen de muren van een reguliere school, vanuit de veilige basis van hun eigen aangepaste lokaal. Vanaf dit schooljaar gaat Stichting Liz ook kinderen met een handicap helpen die 'gewoon' in de reguliere klas meedraaien. Onder de naam 'Liz In de Klas' zorgt Stichting Liz zorgt voor de nodige begeleiding en verzorging. Voorlopig alleen nog in de Sterrenschool EigenWijs in Middelaar; later wellicht ook op andere scholen.

Lees meer over Liz In de Klas

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij