Menu overslaan

Vacature: twee leden Raad van Toezicht

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) is al meer dan 65 jaar hét fonds voor kinderen en jongeren met een handicap. Ons ideaal is een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen spelen en mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Jaarlijks maken wij honderden projecten mogelijk zoals toegankelijke speelplaatsen, kleinschalige woonvormen, vakanties en onderwijsprojecten. Dit werk kunnen we doen dankzij de steun van vele donateurs en collectevrijwilligers.


De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende functie met betrekking tot de directie en de algemene gang van zaken van de stichting. Wegens de aflopende zittingstermijn van twee van haar leden zijn wij per 1 juli 2017 op zoek naar:

 •        Een lid voor de Raad van Toezicht (MV)
 •        Een lid voor de Raad van Toezicht (M/V) / voorzitter Auditcommissie

Functie-inhoud

 • Integraal toezicht houden
 • Controle op de realisatie van de doelstellingen, programma’s en activiteiten van de stichting
 • Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening)
 • Goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan
 • Goedkeuring van statutenwijziging(en), ontbinding van de stichting
 • Goedkeuring van het aangaan van een juridische fusie of splitsing
 • Keuze van een registeraccountant
 • Wijziging van bankrelatie(-s)
 • Toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie
 • Goedkeuring van het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met strategische betekenis
 • en vertegenwoordiging van de stichting

Functie-eisen

Algemeen
Wij vragen de onderstaande kwaliteiten van een lid van de Raad van Toezicht( RvT): u bent een persoon met een overtuigende kennis van en affiniteit met de gehandicaptensector en u heeft een toezichthoudende houding en dito ervaring. U beschikt over een brede maatschappelijke oriëntatie en een landelijk netwerk dat van belang is voor de organisatie (bijv. overheid, politiek, zorg, zorgverzekeringen, landelijke belangenbehartiging, industrie, enz.).

Specifiek voor de vacature van Lid voor de Raad van Toezicht:
De vacature waarvoor wordt geworven betreft een toezichthouder/specialist op het gebied van marketing, fondsenwerving en/of media en communicatie

Specifiek voor de vacature van lid voor de Raad van Toezicht / voorzitter Auditcommissie
De vacature waarvoor wordt geworven betreft een lid die tevens voorzitter Auditcommissie wordt, met specifieke deskundigheid, kennis en expertise op financieel terrein (financiën, accounting, control). Dit lid van de RvT is ook de contactpersoon richting de accountant.


Overig

NSGK is een fondsenwervende organisatie met een professioneel, enthousiast en betrokken team van directie, medewerkers en RvT. Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd (reiskosten worden wel vergoed) en het is gebruikelijk om drie tot vier keer per jaar te vergaderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder, Henk-Willem Laan, via 020-6791200 of hwlaan@nsgk.nl, of met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Fred Paling, via 020-6875155. Reacties, voorzien van CV en motivatie, kunnen tot uiterlijk 31 maart 2017 gestuurd worden aan Marjolein Laamers via mlaamers@nsgk.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij