Menu overslaan
13 april 2018

Veel steun voor Samen naar School klassen

De Samen naar School klassen kunnen rekenen op veel steun in de lokale politiek. Dat blijkt uit de moties die raadsleden van verschillende partijen indienen om deze klassen in hun gemeente mogelijk te maken. Voorbeelden daarvan zijn Amsterdam, Groningen, Tilburg en Haarlemmermeer.

In Groningen heeft de politieke steun geleid tot een Samen naar School klas die binnenkort zal starten. In de andere steden zijn de voorbereidingen daarvoor in volle gang. Het zijn met name de partijen D66 en GroenLinks die het voortouw nemen voor de moties.

Ook landelijk krijgt Samen naar School politieke steun, in deze kabinetsperiode onder andere van GroenLinks. Lisa Westerveld heeft in december 2017 een motie ingediend waarin de regering verzocht wordt 'de obstakels te onderzoeken en een plan van aanpak te maken met als doel het stimuleren van aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool'. Obstakels zitten bijvoorbeeld in de wet- en regelgeving, onder andere door de strikte scheiding tussen zorg en onderwijs. Bijna alle partijen schaarden zich achter deze motie.

Met hulp van NSGK worden overal in Nederland Samen naar School klassen opgericht. Hier krijgen kinderen met een (vaak ernstig meervoudige) handicap onderwijs binnen de muren van een reguliere school. De klassen zijn enorm geholpen met de medewerking van Raadsleden en Kamerleden. Zij kunnen helpen de hindernissen weg te nemen die initiatiefnemers nu vaak nog ondervinden. En het is voor de initiatiefnemers van de klassen belangrijk om zich bij hun pionierswerk gesteund te weten door de gemeenschap.

Lees hier de moties:

Motie Amsterdam
Motie Tilburg
Motie Haarlemmermeer
Motie Tweede Kamer

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij