Menu overslaan
12 november 2015 in1school onderwijs project

Verbeter de wereld, begin op school

Wist u dat in Nederland 16.000 kinderen niet naar school gaan? Ze worden vanwege hun handicap niet leerbaar geacht, ze zijn geweigerd op scholen of ze zijn vastgelopen in het onderwijs. Betekent dat dat deze kinderen niet kunnen leren? En mag het eigenlijk wel, een kind uitsluiten van onderwijs? Wij vinden van niet! Ieder kind kan leren. En alle kinderen hebben het recht om samen met hun vriendjes of vriendinnetjes naar school te gaan, gewoon in de buurt waar ze wonen. Daarom is NSGK het project In1school gestart.

NSGK wil dat kinderen met en zonder handicap zoveel mogelijk samen opgroeien. En wie ons al een poosje volgt, weet: dat doel proberen we vooral te bereiken met praktische projecten op allerlei leefgebieden. In1school is anders. Bij dit project vragen we de rechter om zich uit te spreken voor het recht op inclusief onderwijs voor iedereen. Nicole Franssen van NSGK: 'In het verleden hebben al heel veel ouders geprobeerd om het recht op onderwijs voor hun kind op te eisen. Dit heeft nooit geleid tot een wettelijk recht voor iedere kind op inclusief onderwijs. Wie vinden het onze taak om dit nu te bewerkstelligen. Kinderen met en zonder beperking moeten samen naar de school van hun keuze kunnen. Op die manier kunnen ze met én van elkaar leren.'

Toekomstkansen

NSGK is voorstander van inclusief onderwijs. Nicole Franssen: 'Kinderen met een handicap hebben soms extra zorg of begeleiding nodig. Als je deze ondersteuning biedt, ben ik ervan overtuigd dat ieder kind leerpotentie heeft. Als je kinderen het recht op onderwijs ontzegt, verspeel je daarmee al hun toekomstkansen. je geeft ze gewoon op. Dat kun je toch niet maken? Zo creëer je al op jonge leeftijd een onoverbrugbaar onderscheid tussen mensen met en zonder handicap.' Nicole Franssen benadrukt dat ook kinderen zonder beperking baat hebben bij inclusief onderwijs. 'Uit onderzoek blijkt dat gemengd onderwijs een gunstige invloed heeft op de sociale ontwikkeling en de leerprestaties van álle leerlingen. Bovendien is gescheiden onderwijs in strijd met het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. In1school is van plan deze schendingen aan te kaarten bij de rechter en op de agenda van de overheid te zetten. Daarnaast biedt het project informatie, deelt het kennis en brengt het partijen bij elkaar die werk willen maken van inclusief onderwijs. Zo zetten we in op een onomkeerbare verandering in het onderwijs. We kunnen niet langer blijven toekijken; een mooiere wereld begint op school.' 

Wilt u de ontwikkelingen va in1school volgen? Kijk dan op www.in1school.nl 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij