Menu overslaan
30 oktober 2015

VriendenLoterij blijft NSGK steunen

Geweldig nieuws: de VriendenLoterij verlengt haar steun aan NSGK met vijf jaar. Sinds 2002 hebben we ruim 3,2 miljoen euro ontvangen van de VriendenLoterij. Onlangs is de samenwerking geëvalueerd. De Raad van Commissarissen van de VriendenLoterij heeft besloten om de samenwerking voort te zetten. De komende vijf jaar ontvangen we een jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro.

Bij de VriendenLoterij kunnen deelnemers zelf bepalen naar welk goed doel de helft van hun inleg gaat. Dit heet geoormerkt meespelen. Deelnemers die niet zelf een specifiek goed doel kiezen, steunen met de helft van hun inleg tientallen organisaties, waaronder NSGK. Naast een jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro ontving NSGK  in 2015 ook een geoormerkte bijdrage van ruim 68.000 euro. NSGK-directeur Ingrid  Tuinenburg: 'Wij kunnen ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap doen dankzij donateurs en vrijwilligers. De bijdrage van de VriendenLoterij is voor ons dan ook erg belangrijk. We bedanken de VriendenLoterij en al haar deelnemers voor hun geweldige steun, in het verleden én in de komende jaren!' 

De VriendenLoterij draagt ons werk een warm hart toe. Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen van de loterij: 'NSGK richt zich op participatie van kinderen en jongeren met een beperking in de Nederlandse samenleving. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de ‘Samen naar School’ klassen binnen het reguliere basisonderwijs. Deze klassen bieden een stimulerende leeromgeving voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking. NSGK biedt met al haar projecten een concreet steuntje in de rug aan kinderen met een beperking en dat sluit aan bij de missie van de VriendenLoterij. Wij verlengen daarom graag onze samenwerking met NSGK voor een periode van 5 jaar.'

Wilt u ook meespelen voor voor NSGK? Klik dan hier om u aan te melden. Door mee te spelen maakt u iedere maand kans op ruim honderdduizend prijzen oplopend tot € 100.000. En de helft van uw inleg gaat rechtstreeks naar NSGK. Bedankt voor uw steun!

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij