Menu overslaan
29 januari 2015 collecte

Waardering voor collectes nog steeds hoog

Uit onderzoek van GFK in opdracht van Stichting Collectenplan blijkt dat de huis-aan-huis collecte als winnaar uit de bus komt als het gaat om de meest gewaardeerde manier van doneren aan een goed doel. Op de tweede plaats komt het kopen
van een product ten bate van een goed doel en iemand sponsoren voor een (sportieve) prestatie staat op drie. De mate
waarin mensen een bijdrage geven aan een collectant is sterk afhankelijk van leeftijd, geslacht en opleiding. En ook over
hoe men toekomstige manieren van doneren aan een collecte ziet, verschillen de meningen. De Nederlandse traditie staat
echter fier overeind dankzij haar incidentele karakter, de anonimiteit van een gift, snelheid en de eenvoud.

Meer weten over het onderzoek? Kijk dan op www.collecteren.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij