Menu overslaan
1 december 2017

Website Aanvraag.nl gaat stoppen

Vanaf 1 januari 2018 zal de website Aanvraag.nl sluiten. Ruim 16 jaar is deze site het gezamenlijke ‘loket’ geweest van VSB Fonds, Revalidatiefonds, JKF Kinderfonds, Kansfonds en NSGK. Wie een aanvraag wilde indienen bij meerdere van deze fondsen, kon dat hier in één keer doen. Duizenden aanvragers hebben hier in het verleden gebruik van gemaakt, maar het concept is ingehaald door de tijd.

Steeds meer projectaanvragers dienen hun aanvraag rechtstreeks in bij één van de fondsen. Dit komt onder meer doordat de fondsen in de loop van de jaren hun doelstellingen of doelgroepen hebben aangepast, waardoor de overlap tussen de fondsen steeds kleiner is geworden. Het aantal aanvragen via Aanvraag.nl neemt daardoor al jaren af.

Vanaf 2018 kunt u aanvragen dus alleen rechtstreeks indienen bij de verschillende fondsen. Bij NSGK kan dat weer vanaf 1 februari: door een samenloop van omstandigheden kunnen we nu geen nieuwe projecten in behandeling nemen. Klik hier voor meer informatie over aanvragen bij NSGK.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij