Menu overslaan
22 september 2015 Ikboekje technologiefonds

Weer een nominatie voor ons Ik-boekje

Weer een nominatie voor een van onze technologieprojecten: ‘ons’ Ik-boekje is een van de laatste drie gegadigden voor de Jenneke van Veen Verbeterprijs. De prijs is een initiatief van ActiZ, VGN, LOC Zeggenschap in Zorg en Ieder(In). Met de jaarlijkse prijs willen zij kwaliteitsverbetering in de zorg stimuleren. 

Het Ik-boekje is een app voor de iPad die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de zorg voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige handicap. Het Ik-boekje bevat informatie over de manier waarop het kind zich emotioneel uit. Dat maakt het voor begeleiders en zorgverleners makkelijker om met hem te communiceren.

Daarnaast is het Ik-boekje de moderne en verbeterde variant van het oude ‘schriftje’ in de zorg, waarmee zorgverleners en het thuisfront elkaar op de hoogte houden over de gebeurtenissen van de dag. Het Ik-boekje voegt allerlei mogelijkheden toe aan het schriftje, zoals het delen van foto’s en filmpjes. Die geven niet alleen een leuke indruk van de dag, maar kunnen ook heel nuttig zijn om een diagnose te stellen in gesprek met de arts. Ook informatie over medicijngebruik kan met het Ik-boekje worden bewaard en gedeeld. 

Het Ik-boekje is een project van het Technologiefonds, een samenwerking van NSGK, Siza, Pameijer en RMC Groot Klimmendaal. Het Technologiefonds werkt aan technologische innovatie voor jonge mensen met een handicap. De app ontving vorig jaar de aanmoedigingsprijs van VNG bij de uitreiking van de Gehandicaptenzorgprijs en dong dit jaar mee naar de Health app award 2015. Ook andere projecten van het Technologiefonds, zoals het EmotieMeetsysteem en de GoOV, ontvingen diverse nominaties en prijzen.

Zie voor meer informatie de website van het Ik-boekje

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij