Menu overslaan

100ste startbijdrage voor wooninitiatief

15 maart 2010 - Wooninitiatief Aut-Hôes in Roermond ontving 12 maart een startbijdrage van 1500 euro van NSGK voor het gehandicapte kind. Daarmee is Aut-Hôes het 100ste wooninitiatief voor kinderen en jongeren met een handicap dat deze bijdrage van NSGK krijgt. Zo helpt NSGK ouders van gehandicapte kinderen om hun droom dichterbij te brengen: een huis waar hun kind kan wonen, dichtbij en met zorg op maat.

Startbijdrage
NSGK begon met de startbijdrages in 2004. Veel ouders willen een woonvorm oprichten voor hun kind. Vaak gaat het om kinderen die vanwege hun handicap niet meer thuis verzorgd kunnen worden of jongeren die zelfstandig willen wonen. De ouders willen liever niet dat hun kind in een groot instituut gaat wonen, en slaan de handen ineen om zelf een kleinschalig huis voor hun kind te realiseren: dichtbij, midden in de maatschappij en met zorg op maat. Dat is een moeilijk traject dat jarenlang kan duren. NSGK steunt deze ouders met een financiële bijdrage. Ook heeft NSGK het Landelijk Steunpunt Wonen opgericht, waar ouders terecht kunnen voor advies.

Aut-Hôes
Aut-Hôes, een initiatief van Limburg-Aut, gaat onderdak bieden aan autistische jongeren en jongvolwassenen in een nog te bouwen appartementencomplex in het centrum van Roermond. Initiatiefnemer Rick Ursem: “Wij zijn zeer verheugd dat wij als 100ste aanvrager de startbijdrage ontvangen. We zijn al twee jaar bezig om een woonproject op te zetten voor een groep van autisten die in aanmerking komen voor zelfstandig wonen onder semipermanent toezicht. De bijdrage is voor ons van belang om de groep van kandidaat-bewoners goede voorlichting te geven, contacten te onderhouden met de kandidaat-zorgverzekeraar, de woningcorporatie en de diverse deskundigen.”

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij